Utbildning

 

Var kan man studera blockflöjt? 
Tipsa gärna om utbildningar i Sverige, så vi kan få ihop en så fullständig lista som möjligt! [email protected]

 

KMH(Kungliga Musikhögskolan, Stockholm):

Ämneslärarutbildningen med fördjupning Instrument/sång och ensemble (5 år).  En både bred och djup utbildning som förbereder väl för att vara blockflöjtslärare i tex kulturskolan och på gymnasiets estetiskt program. Dessutom blir studenten behörig klasslärare för grundskola och gymnasium. 

profiler-for-fordjupning.html

Sen finns kandidatprogrammet för Tidig Musik (3 år) som förbereder för musikeryrket och frilanslivet:

musiker-tidig-musik.html

 

Musikhögskolan i Malmö:

Ämneslärarutbildning i musik  (5–5,5 år)
https://www.mhm.lu.se/utbildning/musiklararutbildningar/amneslararutbildning-i-musik-med-inriktning-mot-gymnasieskolan-instrumental-ensemble-klassisk

Denna utbildning är en instrumental- och ensemblelärarutbildning som ger dig kompetens och behörighet att undervisa i musik inom gymnasieskolan och i grundskolan, årskurs 1–9. Den ger dig även kompetens att undervisa på kultur- och musikskola.
Inriktningen vänder sig till dig som vill utveckla din passion och glädje för ditt instrument eller din sång inom framför allt västerländsk konstmusik. Du får möjlighet att spela både kammarmusik och andra ensemblekonstellationer.

Du kan kombinera musik med ett annat skolämne eller med fördjupningskurser i musik. 

Kandidatprogram med inriktning Blockflöjt (3 år) https://www.mhm.lu.se/utbildning/musiker-och-kyrkomusikerutbildningar/blockflojt

Masterprogram med inriktning Blockflöjt (2 år) https://www.mhm.lu.se/utbildning/musiker-och-kyrkomusikerutbildningar/blockflojt-0

Programmen utbildar musiker med hög konstnärlig och professionell förmåga. Fokus ligger på historiska instrument och uppförandepraxis av musik före år 1800.
Det ges möjlighet till fördjupning i olika musikstilar som har ett spektrum från tidig musik till nutida musik och hur dessa skiljer sig i instrumentering, temperering och ornamentik. Utöver historisk kunskap läggs stort fokus på din konstnärliga och tekniska utveckling, och musicerande i olika ensembleformat.

Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) (3 terminer) https://www.mhm.lu.se/utbildning/pabyggnadsutbildningar/kompletterande-pedagogisk-utbildning-inriktning-musik-kpu

för dig som redan har ämnesstudierna i musik avklarade och vill jobba som musiklärare i grundskola eller gymnasieskola. Du kanske redan arbetar som musiker eller inom kultursektorn men saknar pedagogisk påbyggnad.
Utbildningen innehåller framförallt kurser inom utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Fokus ligger på kunskap om läraruppdraget och det som är huvuduppgifterna i läraryrket. Dessutom ingår ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kurser, en mindre del musikkurser som är adekvata för yrkesprofilen samt ett examensarbete. Sambandet mellan tidigare studier, erfarenhet och den framtida yrkesrollen som lärare tydliggörs.

 

Musikhögskolan Ingesund:

På Muskihögskolan Ingesund kan du läsa musiklärarprogrammet med blockflöjt som ämne 1 (tidigare huvudinstrument). Det är en 5-årig utbildning på 300 hp.

Som ämne 2 finns det flera olika möjligheter.

Gå in på https://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund och läs mer.

En del blockflöjtstudenter har kombinerat ”klassiskt” blockflöjtspel med folkmusik-
blockflöjt.

Det finns två olika förberedande linjer på Ingesund. Den ena är Musik 60 hp, M60
(Högskolekurs inom Karlstad Universitet). Läs mer på Musikhögskolans hemsida,
ovan. Klicka på Utbildning/kurser.

Den andra är Musiklinjen College, MLC (Organiseras av Region Värmland).

Sök på ”Musiklinjen College Ingesund” för att läsa mer.

Det unika med dessa linjer är att båda bedrivs i Musikhögskolans lokaler och med
dess lärare.

De som läser förberedande linjer musicerar till stor del tillsammans med studenter på högskolan.

 

SMI (Stockholms Musikpedagogiska Institut):

Kandidatexamen(Grundutbildning): https://www.smi.se/utbildningar/musikpedagog/mpk-180hp.html

Högskoleexamen:(Fortbildning för Musiker utbildade m.fl.): https://www.smi.se/utbildningar/musikpedagog/mph-120hp.html

 

Musikkonservartoriet Falun:

Här erbjuds en gymnasial estetisk spetsutbildning (tre-årig) och en eftergymnasial (två-årig) förberedande högskoleutbildning, (HMU).
https://musikkonservatoriet.com/

 

Folkhögskolor:

Ingesund https://www.regionvarmland.se/folkhogskolor/ingesunds-folkhogskola

Växjö https://sigfrid.se/

Helsingborg https://sundsgarden.se/

Lunnevad https://www.lunnevad.se/

Härnösand (Folkflöjt) https://hfs.se/