Svenska Blockflöjtsförbundet

Aktuellt:

Årsmöte med digitalträff: Söndagen den 24 Mars 2024 kl 10:00-12:00

 

Om Svenska Blockflöjtsförbundet:

Svenska blockflöjtsförbundet är ett nationellt nätverk för blockflöjtspedagoger och blockflöjtister där vi samlar vår gemensamma kunskap, lägger upp utbildningar, kurser, fortbildning etc på hemsidan och möts kring gemensamma frågor. Vi arbetar även med fortbildning och kurser för våra elever.

Så här gör du för att bli medlem: 
Medlemsavgift för 2023: 200:-
Betalningsmottagare: Svenska blockflöjtsförbundet
Bankgiro: 5870-8561
Glöm ej att ange namn, mejladress och hemort.