Studier och forskning parallellt

Så här mitt i sommaren ska vi ändå börja ladda upp för vad som komma skall. Jonathan Anstett är musikern som till hösten studerar dubbla program, genom masterprogrammet på Konstfack ska han undersöka vad folkmusiken och folkkonsten är här och nu. Idag lär vi känna Jonathan.

Jonathan, som kommer ifrån tvärflöjten, flyttade i starten av 2020 till Östersund. Strax utanför staden bor pipmakaren Gunnar Stenmark och när tillfälle gavs så passade Jonathan på att testa en Härjedalspipa. Jonathan spelade och fastnade direkt! När jag frågar Jonathan om vem han är svarar han så här: Jag känner mig som en musiker på äventyr. Man kan säga att jag arbetar i gränslandet mellan musik, konst och teater. I mitt konstnärskap så tacklar jag hur man kan spela musik på ett interaktivt sätt för en publik. Vad är egentligen en konsert och hur kan man forma ett rum så att det blir en hel upplevelse där publikmötet står i fokus. Detta kan ske i alla möjliga olika former. Jag arbetar dock främst musikaliska installationer där man som publik får vandra in i en fullständig upplevelse. Jag brukar säga att jag vill bjuda in publiken till ett fält där alla får vandra fritt - fri att göra lite som man önskar inom fältets ramar. 

 

Jonathan kommer till hösten studera dubbelt vid Kungliga Musikhögskolan’s (KMH) kandidatprogram i Folkmusik och Konstfack’s masterprogram i Konst. När man som akademiker ska förklara sitt arbete eller om man som icke-akademiker ska förstå vad det är som görs så finns det en del utmaningar… Någon som lyckas bra med förklaringen det är Jonathan, så här skriver han i vår mejlintervju: Jag sökte med en frågeställning om vad folkmusiken och folkkonsten är här och nu. Vad betyder den för oss och vår befolkning i Sverige? Vad är Svenskt? Vad är inte Svenskt? Har det någon betydelse i vår samtid? Hur kopplar vi det till vår kulturella identitet och uppfattning och vilka vi är? Det är mycket fokus på att tex studera traditionellt material och analysera detaljer i tex tyg eller ornament i musik. Det är bra och viktigt att lära sig. Men sen? Vad finns då? Vad betyder tradition här och nu - vad betyder den för dig, för mig och för oss alla som kollektiv?

Jag kommer ha min utgångspunkt i folkmusiken och spelpipan så utöver alla frågeställningar ovanför så vill jag även genom detta projekt ge pipan ett seröst akademiskt kontext! Jag hoppas fler vill lära sig spela pipa efter att ha sett det som kommer ske under projektets gång.

 

Jonathan kommer att lägga två år på det här projektet och jag är glad att meddela att vi ska få följa med! Genom dialoger på de två lärosätena där Jonathan studerar, genom möten och samtal, genom föreställningar och installationer kommer han att forma sitt arbete, med uppdateringar här på Blockflöjt Sverige. Målet är att skapa tankar, rikta ljuset mot eventuell problematik inom folkmusiken och skapa en främjande debatt.

 

_________________________________________

 

Foto 2: Göran Månsson och Jonathan Anstett

 

18 Jul 2021