Guide hos blockflöjts-shoppen

/fredmans.jpg

Hej alla blockflöjtsälskare!
Jag och min make Roger har under 40 års tid, med stor passion och gläde, drivit vårt familjeföretag
Fredmans Musik. Många trevliga kundkontakter, roliga utställningar, byggarkurser och marknader har det hunnit bli!

 

Vi är båda utbildade musiklärare och har fungerat som en länk mellan tillverkare och brukare. Import och försäljning har skett utifrån musiklärarperspektiv.

Blockflöjtstillverkarna strävar alltid efter att utveckla nya modeller med spännande egenskaper som kan möta marknadens behov, ofta i samarbete med duktiga blockflöjtister.

Vi på Fredmans Musik har känt det som en uppgift att förmedla våra egna ochvåra kunders önskemål till blockflöjtstillverkarna. Det kan vara tips på förbättringar, önskade egenskaper,

erfarenheter som vi kan ta med oss från undervisning, samspel och solospel.

 

De senaste 2 åren med pandemin har varit annorlunda på olika sätt. Undervisningen i blockflöjt har liksom annan undervisning drabbats av svårigheter att träffas rent fysiskt och digital teknik har använts. Digitala lösningar för distansundervisningar kommer att fortsätta att utvecklas och har fungerat som en möjlighet att hålla liv i intresserat för att spela och skapa musik.
Men inget går upp mot att äntligen få träffas och spela tillsammans! Under pandemin har vi på Fredmans Musik noterat att antalet nybörjare i Sverige totalt sett har minskat, delvis också beroende på pensionsavgångar och att utbudet av aktiviteter idag är så stort att tiden inte räcker till för att spela och hinna bli duktig på ett musikinstrument. Men eftersom allt går i vågor hoppas vi på en ny våg av stort intresse för blockflöjtsspel. Vi har ju så många duktiga blockflöjtister så det saknas inte förebilder.

 

Positivt är att många under pandemin fått mer tid till att spela, både hemma och i befintliga och nystartade ensembler. Många har blivit ’återbörjare’ som en av våra kunder så träffande benämnde det; att som pensionär få möjlighet att återuppta sitt intresse att spela blockflöjt! Riktigt kul.

 

Vi brukar alltid möta våren genom att besöka den stora internationella musikmässan Frankfurt Musikmesse där vi får tillfälle att träffa våra tillverkare; Moeck, Mollenhauer, Küng, Kunath m fl och ta del av deras nyheter.

Tyvärr har mässan blivit uppskjuten flera gånger om och skulle ha ägt rum nu i april. Men tyvärr

blev den i sista stund inställd och kommer inte att fortsätta, åtminstone inte i sin nuvarande form.

 

För blockflöjtsintresserade här i Europa blir det i stället utställningar/konserter specialiserade på blockflöjter eller tidig musik som kommer att gälla. Det kan säkert bli positivt med besökare som är särskilt intresserade av blockflöjt och andra tidiga instrument.

 

Eftersom en bra blockflöjt ska kunna kanalisera spelarens vilja att uttrycka sig genom instrumentet

är det viktigt att den är utvecklande, inspirerande och inte ett hinder för spelaren.

Särskilt ett dyrare soloinstrument ska kännas som ’skräddarsydd’ för spelaren.

Egenskaper som ofta efterfrågas är greppvänlighet, snabb ansats, lättspelad på höjden, fyllig

och varm på djupet, att klangen passar för ändamålet.

Fantastiskt med blockflöjten är att den tillverkas i olika prislägen, storlekar alltifrån från garklein till subsubkontrabas och att den finns i olika stämningar t ex 442Hz (normalstämd) och 415Hz (lågstämd).
Blockflöjten tillverkas även i många olika träslag (skyddade av Citesregler) liksom andra material som t ex ABS-plast och växtbaserade material.


En del blockflöjter har ett extra stort tonomfång, en del är försedda med extra många klaffar, olika borrning och blåskanal för att få särskilda klang-och ansatsegenskaper.
Spännande hur de olika variablerna kan kombineras!

 

-------

 

Utifrån senaste halvårets efterfrågan gör jag (Ingegerd) här en liten inventering av utvalda, populära modeller.

Jag tar enbart med de fabrikat som vi har erfarenhet av och ger en kort beskrivning av de olika modellernas egenskaper.

 

Klickbara rubriker!

På Blockflöjt Sveriges FAKTA-sida hittar du informatin om storlekar, träslag mm.
Blockflöjtsfamiljen beskrivs i ett filmklipp, den Stora blockflöjtsfamijen i en miniartikel.

AULOS TENOR PLAST, dubbelhål

- Den mest greppvänliga tenoren i plast utan klaffar.

YAMAHA SOPRANALT PLAST,  Ecodear

- tillverkad i ekovänligt växtbaserat material – varm, fokuserad ton, välvd blåskanal (ökade möjligheter yill dynamiskt spel som på sololblockflöjter).

ZEN-ON ALT PLAST, 415Hz

 

- Prisvänlig lägstämd alt i plats efter Brassan-original.

Vad är 415Hz? - Läs om 415hz här.

KÜNG SOPRANINO GRENADILL, Superio

- Utmärkt om man vill spela sopraninosolo till större orketer. Kraftfullt klingande med vacker ton.


 

MOECK SUBCONTRABAS LÖNN, (f)

- Den första direktanblåsta subkontrabasen med stora möjligheter till ett flexibelt sepl med många finesser.

 

 

MOLLENHAUER TENOR BUXBOM, Comfort

- En tenor med 4 klaffar, Mycket greppvälnig och trevlig tenor.

 

 

BLOCKFLÖJTSSERIER:

MOECK ROTTENBURGH

Sopranino - Bas
- Alltid omtyckt, pålitiliga och prisvärda. 

 

 

MOLLENHAUER DENNER

 

Sopranino - Kontrabas
- Utmärkta instrument i modern barockstil med en rik, klar ton med bra intonation och respons.

 

MOLLENHAUER ADRI´S DREAMFLUTE

 

Sopran - Bas, Renässansflöjter.

- Utmärkt för hela renässans-och den tidiga barockrepertoaren, liksom Bach, folkmusik eller modern repertoar. Renässansblockflöjt med en kraftfull och robust ton, men med en barockflöjts 2-oktavers omfång och greppsystem, välvd vindkanal. Finns även i konstmaterial. Lättgreppad, tillverkas i päronträ

 

________________________________

Text: Ingegerd Fredman

11 May 2022