Blockflöjtens mångfald

 

Jana Langenbruch var bara 6 år när byns blockflöjtist/cembalist Lore Everling lärde ut de första tonerna med blockflöjten, blockflöjtstonerna klingade genom den Tyska lilla byn. Det här blev starten för Janas långa blockflöjtskarriär som fortsatte i Tyskland på musikhögskolan Robert Schumann Hochschule i Düsseldorf, landade i Sverige på Kungliga Musikhögskolan för att sedan ta sig vidare till Schola Cantorum Basiliensis i Schweitz. 

Idag undervisar Jana på Stockholms kulturskola i Tensta och Spånga samt att Jana frilansar som blockflöjtist. Hon är involverad i två grupper, Brustna Hjärtan Barock som spelar barockmusik och Duo Fabula som spelar mer folkmusik. Jana är blockflöjtist i båda grupperna tillsammans med andra instrument. I Duo Fabula, som har en reportuar med både folkmusik och tidig musik, spelar Jana även folkliga flöjter. 

När jag och Jana först kommer i kontakt med varandra via vår mejlintervju skriver Jana direkt att hon kopplar blockflöjten med ordet Mångfald. Jag vill såklart veta mer, Jana berättar: Blockflöjten är ett så otroligt mångsidigt instrument. Tänk på all musik man kan spela på det, alla olika konstellationer och sammanhang. Och så är det inte bara ett enda instrument man ska lära sig när man spelar blockflöjt utan många olika instrument.

Jag räknade mina blockflöjter nu och jag har 40 blockflöjter här hemma. Det är flöjter av olika storlekar, olika modeller, folkliga pipor, kopior på historiska instrument från olika epoker och nya uppfinningar. Alla har sina specifika egenskaper, kräver olika sätt att spela på och är olika i klang. Det är förstås en utmaning att veta exakt hur alla instrument fungerar bäst, till exempel att veta exakt hur mycket luft det krävs för de olika toner och vilka grepp som fungerar bäst. Jag brukar öva på att byta mellan instrumenten, framförallt när jag har en konsert där jag har flera flöjter med mig.

 

En annan utmaning är att veta vilken flöjt man ska använda till vilket stycke. Jag brukar tänka på följande punkter:
* Vilken stämning det ska vara (A415 Hz, A440 Hz eller annat?), det kan variera beroende på vem man spelar tillsammans med.
* Vilken tid stycket kommer ifrån.
* Vilket omfång stycket har.
* Vilken musikstil det är.
* Vilken sättning tillsammans med andra instrument det är.
* Hur lättspelat eller svårspelat stycket är på instrumentet.
Sedan kan det vara så att jag fortfarande har några flöjter kvar att välja emellan. Såklart ska man välja flöjten man tycker att det låter bäst på och som passar bäst till stycket. Ibland kan jag faktiskt ändra mig flera gånger när jag jobbar med ett stycke tills jag är helt nöjd.

En blockflöjt hörs till exempel jättebra på höga toner men den hörs inte lika bra i det lägre registret och de låga tonerna. Här får man planera och tänka till när man sätter ihop stycket tillsammans med andra instrument. Om blockflöjten behöver komma fram med de låga noterna får de andra instrumenten tänka på att släppa fram blockflöjten. Alla instrument går att spela tillsammans med skriver Jana. Hon berättar att som ung så spelade hon blockflöjt i ett Rockband! Hon har gjort allt från kammarmusik till jam i folkmusikgrupper, orkestrar och en gedigen solokarriär. Jana skriver: Jag tycker att det är så roligt att spela blockflöjt just för att det finns så många olika konstellationer och samband man kan spela i. Återigen, mångfald.

 

____________________________________Länkar för att se mer av Jana Langenbruch:

 

Hemsida, Jana Langenbruch


Jana på Youtube


Solistkonsert på Salsta Slott, Hösten-20

 

Duo Fabula


Duo Fabula, Spotify

 

Brustna Hjärtan Barock

Foto: Sofia Nordin
Text: Alexandra Larsson

11 Apr 2021