Svenska Blockflöjtsförbundet

Nu har vi startat Svenska Blockflöjtsförbundet!

Svenska blockflöjtsförbundet är ett nationellt nätverk för blockflöjtspedagoger och blockflöjtister där vi samlar vår gemensamma kunskap, lägger upp utbildningar, kurser, fortbildning etc på hemsidan och möts kring gemensamma frågor. Vi arbetar även med fortbildning och kurser för våra elever.

Så här gör du för att bli medlem: 
Medlemsavgift för 2023: 200:-
Betalningsmottagare: Svenska blockflöjtsförbundet
Bankgiro: 5870-8561
Glöm ej att ange namn, mejladress och hemort. 

Aktuellt:

Vi är igång med att bygga upp hemsidan och vi planerar för en blockflöjtsfrossa i oktober 2023 på Musikhögskolan Ingesund.